Ihdinas sirotol mustaqim | Ust. Adi Hidayat, Lc, MA