Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

 On Wednesday, February 3, 2016  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal Dalam Pelanggaran Lalu Lintas :  Pasal 280 = kendaraan tidak dipasangi Tanda Nomor Kendar...

Read more »

Persyaratan Pengemudi

 

Persyaratan Pengemudi Persyaratan Pengemudi Pasal 77 (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jal...

Read more »

Aturan penggunaan SIM

 

Aturan penggunaan SIM a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan de...

Read more »

USTAZ RIYADH BAJRI Tajuk : Hakikat Ibadah

 On Wednesday, December 16, 2015  

USTAZ RIYADH BAJRI Tajuk : Hakikat Ibadah

Read more »